องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมระดับตำบล ในการบริหารจัดการบ่อขยะโนนหนามแท่ง (ปิดบ่อขยะ)


 
การประชุมประชาคมระดับตำบล
เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจของประชาชน ในการบริหารจัดการบ่อขยะโนนหนามแท่ง ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาร่วมกับ ชุมชนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ  ในวันที่  17   เดือน มีนาคม  2564  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.ณ  ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา