องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาร่วมกับจิตอาสา ตำบลเมืองเตาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตความรับผิดของของ อบต. เมืองเตา


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาร่วมกับจิตอาสา ตำบลเมืองเตา ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตความรับผิดของของ อบต. เมืองเตา
กิจกรรม ทำความสะอาด  ปัดกวาด เก็บเศษซากวัสดุที่เกิดจากอัคคีภัย