องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาพร้อมหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางพิน จันทร หมู่บ้านโคกสาย


มื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งจาก สถานีตำรวจภูธรราษฎร์เจริญ  18.10  ว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน ยุ้งข้าว ที่บ้านโคกสาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลราษฎร์เจริญ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลราษฎร์พัฒนา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเวียงชัย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย ที่ร่วมสนับสนุนช่วยระงับอัคคีภัย        เข้าพื้นที่ระงับเหตุระงับเหตุได้ประมาณ 19.30 น. จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และยุ้งฉางไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เป็นของนางพิน จันทร  บ้านเลขที่ 30     หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้รับความเสียหายทั้งหลัง