องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว องค์การบริหารส่วนตำ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563