องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประมวลภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพัย  จังหวัดมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น 2