องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประมวลภาพการประชุมประชาคมระดับตำบล


ประมวลภาพการประชุมประชาคมระดับตำบลคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาและคณะประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2563
ตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพัย  จังหวัดมหาสารคาม
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา