องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านใน เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จำนวน 26 หมู