องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตำบลเมื


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพัย  จังหวัดมหาสารคาม
ในวันที่   24   เมษายน ๒๕๖3 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น 2