สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................