สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 31 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................