องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การดำเนินการคัดกรองการยื่นทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยสรรพากรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ธนาคารกรุงไทย คลังจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา