องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาขอเชิญชวน ประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมโครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562(กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์) ในวันที่ 11 กันย


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาขอเชิญชวน ประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมโครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562(กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์) ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา