องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
อบต.เมืองเตา ส่งเสริมอาชีพหลังทำนา
[ ดูทั้งหมด ]
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 14 คน
อาทิตย์นี้ 30 คน
เดือนนี้ 177 คน
ปีนี้ 1272 คน
ทั้งหมด 2068 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (12-05-57)
  กิจกรรมสาธิตพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงทดสอบ/แปลงสาธิตส่งเสริมปลูกแตงโมปลอดสารพิษบ้านกางก...
       กิจกรรมสาธิตพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงทดสอบ/แปลงสาธิตส่งเสริมปลูกแตงโมปลอดสารพิษบ้านกางกี่ ม.10 ตำบลเมืองเตา เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เครือข่าย
 
  กิจกรรมสาธิตพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลง...
  แปลงสาธิตปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โครงการสาธิตเกษตรอินท...
  แปลงสาธิตปลูกมันแกว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประ...
  แปลงสาธิตปรับปรุงดินด้วยถั่วพร้าบ้านยานาง-เมืองทอง...
  แปลงสาธิตปลูกถั่วพุ่มอินทรีย์บ้านหนองฮี โครงการเศร...
  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ บ้านริมบึง ม.19 ต.เมืองเต...
  โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2559 (ที...
  แปลงสาธิตปลูกถั่วลิสง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบป...
  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ บ้านผักสั่ง ม.8 ต.เมืองเต...
  โครงการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.